Ders Geçme Sistemi – Bağıl Değerlendirme Sistemi | Açık Öğretim Sınav Merkezi, Aof Çıkmış Sorular, Aof Ders Özetleri, Açık Öğretim Çıkmış Sorular
Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Acheter Kamagra Soft Acheter Kamagra 100mg Acheter Cialis Marque Viagra gebruiksaanwijzing Lida Afslankingskoffie Viagra kopen Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Sildenafil Priligy Cialis Jelly
   

Sipariş Takip
Ana Menümüz
Çok Okunanlar
Ders Geçme Sistemi – Bağıl Değerlendirme Sistemi
Ders Geçme Sistemi – Bağıl Değerlendirme Sistemi
Ders Geçme Sistemi – Bağıl Değerlendirme Sistemi

Ders Geçme Sistemi – Bağıl Değerlendirme Sistemi


Bağıl Değerlendirme Sistemi

Bağıl Değerlendirilme Sisteminde (BDS) mutlak bir not sınırı konmamaktadır. BDS adından da anlaşılacağı gibi bir öğrencinin başarısı, bir programda o dersi alan grup içindeki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir. BDS’de temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencilerin yüz üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notları belirlemektir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Sınavların değerlendirilmesi her ders için 100 tam not üzerinden yapılmaktadır. Bir dersin sınavında sorulan soruların sayısı 100 ile bölünerek her sorunun puan değeri bulunur. Örneğin; Felsefe bölümünde “Çağdaş Felsefe” dersinin sınavında 25 soru sorulmuş ise her sorunun puan değeri (100/25=) 4 puan olarak bulunur. Öğrencinin sınavda doğru yanıt sayısı soruların puan değeri ile çarpılarak o dersten almış olduğu not bulunur.
Sınav sorularında hata var ve soru iptal edilmiş ise iptal edilen sorunun puan değeri nota eklenir.
Her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.
Yapılan ara ve dönem sonu sınavlarının kâğıtları (Optik Formlar) iki kez kontrollü olarak okutulmaktadır. Birinci okuma ile ikinci okuma arasında fark yok ise sınav sonuçları açıklanmaktadır. Bu nedenle açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Bu yönde yapılan sınav sonuçlarına itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

Ara ve Dönem Sonu Sınav Notunun Başarı Notuna Katkısı

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun % 70 dir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X % 30 ) + ( Dönem Sonu Sınav Notu X % 70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (60 X % 30) + (80 X % 70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74
Ödevi Olan Derslerde Başarı Notu Hesabı

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan ara, dönem sonu sınavları ile ödev notunun ba-şarı notuna katkısı; ara sınav notunun % 30’u, ödev notunun % 20’si, dönem sonu sınav notunun % 50 dir.

Örneğin; Bilgi Yönetimi programında ödevi alan “İşletim Sistemleri I” dersinin ara sına-vından 60, ödev notu 80, dönem sonu sınav notu 70 olan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X % 30) + (Ödev Notu X % 20) + (Dönem Sonu Sınav Notu X % 50)
Başarı Notu = (60 X % 30) + (80 X % 20) + (70 X % 50)
Başarı Notu = 18 + 16 + 35 => Başarı Notu = 69

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce Okutulan Derslerin Başarı Notunun Hesabı
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun % 40’ı, dönem sonu sınav notunun % 60 dır.
Örneğin; İngilizce okutulan “Bağlamsal Dilbilgisi I” dersinin ara sınavında 80, dönem sonu sınavında 75 alan bir öğrencinin başarı notu: (80 X % 40)+(75 X % 60)
Başarı Notu = 32 + 45 => Başarı Notu = 77

Uygulama Çalışması Bulunan Derslerde Başarı Notunun Hesabı

  • İngilizce ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında uygulama dersleri bu-lunmaktadır. Uygulama derslerinde başarı notu; öğrenciler tarafından portal aracılığı ile gönderilen raporlar, uygulama öğretmenleri ve danışmanları tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretmeninin verdiği notun % 50’si + Danışmanın verdiği notun % 50’si alınarak öğrencinin o uygulama dersinden başarı notu hesaplanır.
  • Laboratuvar uygulaması olan Uzaktan Eğitim Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kont-rolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programlarında ara ve dönem sonu sınavları bulunmaktadır. Laboratuvar uygulamalarında başarı notuna ara sınav notunun katkısı %30, uygulama notunun katkısı %20, dönem sonu sınavı notunun katkısı %50’dir.
  • Başarı notu 60 ve üzeri not alan öğrencilere YT (Yeterli), 60’ın altında not alan öğrencile-re YZ (Yetersiz) harf notu verilir.

Stajı Bulunan Programlarda Başarı Notu Hesabı

Zorunlu veya isteğe bağlı stajı bulunan programlarda, stajını yapan öğrencilerin stajı başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Stajı başarılı olan öğrenci diğer koşulları yerine getirmiş ise mezun olabilecek durumdadır.WWW.CİKMİSSORULARBURADA.COM


Resimlerin Orjinal Boyutunu Görmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız.
Okunma Sayısı : 8149

oakley solbriller mont blanc kuglepen michael kors tasker ghd glattejern ghd fladjern

Online : 15 | Bugün : 152 | Toplam : 3134287
Açık Öğretim Sınav Merkezi, Aof Çıkmış Sorular, Aof Ders Özetleri, Açık Öğretim Çıkmış Sorular
Telif Hakkı 2012-2013 Çıkmış Sorular Burada'ya Aittir.